“Regler” angående konkurranser

Når det gjelder bilder som innleveres til konkurranser internt og eksternt så skal det ikke være signatur og ramme rundt bildet.
Bildet skal med andre ord gå helt ut til kantene på alle 4 sidene.


Interne konkurranser.

Eksterne konkurranser.
Her gjelder det mye av det samme, men her må dere være nøye med å lese i reglene.
Avvik forekommer det hele tiden fra konkurranse til konkurranse.