Bli medlem

Medlemsfordeler

Bortsett fra de helt opplagte, som allerede er nevnt, har vi en del lokale og sentrale avtaler her og der som vi kan dra nytte av.

Særdeles rimelig leie av vårt fotostudio (etter gjennomgått opplæring) + mulighet til å leie klubblokalet til “eget” bruk. Vi har også en bra A3+ skriver selv. Noen av disse er til gjennomgang i skrivende stund og detaljene her vil du som medlem få tilsendt. Ellers har vi bra avtaler hos Japan Foto, samt avtaler som er forhandlet frem gjennom NSFF.

Er dette interessant for deg ??

Ikke nøl! Meld deg inn snarest! Årsprisen for et standard medlemskap er 850 kr. Med medlemskap vil du få tilgang til våre medlemsmøter, fototurer og hjemmeside. Du blir også medlem i Norsk Selskap For Fotografi. Ikke-medlemmer som ønsker å delta på et medlemsmøte må ta kontakt med styret for nærmere avtale.

Kontingenten pr. 1 januar 2024:

  • Voksen fylt 26 år:   850,-
  • NYE medlemmer :   500,- (førstegangs-medlemskap).
    Innmeldt etter 1 september kr. 250.-
  • Ufør/pensjonist: 600,-
  • Ungdom ikke fylt 26år/Student:   100,-
  • Med i en annen klubb som betaler NSFF kontingent: 600,-

NSFF medlemskap inkludert i alle prisene.

Betal det riktige beløp til konto: 4509.19.98134

NB !! : Merk innbetalingen med medlemmets/ditt navn !!