Styret 2021

  • Grete Ingeborg Stensrød – Styreleder                                
  • EivindNilsen – Nestleder                                 
  • Bjørn Engen – Styremedlem                         
  • Jan-Roald Johansen – Styremedlem
  • Odd-Marvin Jørgensen – Styremedlem
  • Bjørn Hagerupsen – Kasserer
  • Rune Mattsson – Vara

Vi kan kontaktes på epost: post@bofk.no