Styret 2023

  • Jan Kristoffer Simonsen – Styreleder                                
  • Eivind Nilsen – Nestleder                                 
  • Bjørn Engen – Styremedlem                         
  • Jan-Roald Johansen – Styremedlem
  • Eva-Christin Hillestad – Styremedlem
  • Rune Mattsson – Kasserer

Vi kan kontaktes på epost: post@bofk.no